-

ترازنامه چیست

ترازنامه یکی از مهمترین صورت های مالی اساسی که در یک دوره معین وضعیت مالی یک شرکت یا موسسه را نشان می دهد و معمولا در پایان هر دوره مالی تهیه می شود .ترازنامه یا بیلان در اصل یک صورت مالی است که گزارش میزان دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه شرکت را دربردارد که این اطلاعات مالی برای صاحبان شرکت ، واحد اقتصادی و بستانکاران و ... در جهت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری برای عملیات و مبادلات آینده شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

ترازنامه شامل سه بخش می باشد

دارایی ها

بدهی ها

سرمایه

هریک از اقلام ترازنامه به ترتیب بیانگر میزان موجودی ، دیون و مقدار سرمایه گذاری صاحبان سهام شرکت است . در واقع ترازنامه ارزش خالص کسب و کار یک موسسه و یا یک شرکت را نشان می دهد.

انواع ترازنامه

ترازنامه ها اصولا به دوشکل زیر تهیه می شود :

1- فرم حساب

2- فرم گزارشی

فرم حساب

در این حالت ترازنامه به شکل حرف T انگلیسی تهیه می شود ، به این صورت که در طرف راست آن اقلام دارایی اعم از دارایی جاری و دارایی غیر جاری و ... نوشته شده و در قسمت چپ حرف T بدهی ها و سرمایه صاحبان سهام نوشته می شود که در نهایت باید دو طرف در تعادل بوده و جمع ارقام دو قسمت برابر باشند . در کشور ما ایران برای تهیه ترازنامه ، اکثریت از فرم حساب استفاده نموده و ترازنامه تهیه می کنند.

تهیه ترازنامه به شکل حساب ، تایید بر معادله حسابداری دارد که بصورت زیر است :

معادله اصلی حسابداری : دارایی = بدهی + حقوق صاحبان سهام

فرم گزارشی

در این روش برای تهیه ترازنامه ابتدا دارایی های موجود را نوشته و در زیر آن اقلام بدهی و سرمایه را ثبت می کنیم . در این روش نیز جمع اقلام دارایی با مجموع اقلام بدهی و سرمایه باید یکسان باشد.

موسسه حسابرسی و حسابداری محاسبان با بهره مندی از دانش اساتید مجرب و آگاه به مسائل روز حسابرسی و حسابداری در جهت تهیه ترازنامه و ارائه خدمات مالی ، انواع حسابرسی ، خدمات حسابرسی ، حسابداری گامی بلند برداشته است و براین امید است که بتواند شما را در جهت رسیدن به اهدافتان یاری نماید.

اقلام ترازنامه

عنوان : در ترازنامه عنوان شامل سه ردیف می باشد.

• ردیف اول شامل نام کامل واحد اقتصادی یا موسسه است .

• ردیف دوم نام گزارش که همان ترازنامه می باشد.

• ردیف سوم تاریخ گزارش ذکر می شود . منظور همان روزی است که گزارش مالی تهیه شده است .

واحد اندازه گیری : برای تهیه و ثبت رویدادهای مالی باید واحد اندازه گیری یا واحد پولی مشخصی وجود داشته باشد که مبادلات بر اساس آن واحد ثبت شوند.

قسمت حساب : در این قسمت از ترازنامه مانده حساب دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نمایش داده می شود.

جمع حساب : در ترازنامه پس از ثبت تمام اقلام درستون مربوطه ،جمع نهایی آن نیز در زیر آن نوشته می شود که در ثبت جمع نهایی اقلام ترازنامه باید به موارد زیر توجه شود.

• در تهیه ترازنامه به فرم حساب ، مجموع دو طرف ترازنامه باید باهم برابر باشند.

• در تهیه ترازنامه به شکل گزارشی باید جمع دارایی های ترازنامه با مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام مساوی باشد.

• در تهیه ترازنامه باید زیر جمع نهایی دو خط به صورت موازی کشیده شود.

چنانچه نیاز به مشاوره مالی رایگان ، مشاوره مالیاتی رایگان دارید میتوانید با مراجعه به سایت شرکت حسابرسی محاسبان و یا با تماس تلفنی یا مصاحبه حضوری از تجارب متخصصین ما استفاده کنید .

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : موسسه حسابرسی , شرکت حسابرسی , خدمات حسابرسی , حسابداری , اظهارنامه , مشاوره مالی و مالیاتی رایگان ,
تاريخ : يکشنبه 24 دی 1396 | 9:29 | نویسنده : احمدی |

تعریف حسابرسی صورتهای مالی

حسابرسی صورتهای مالی یکی از انواع خدمات اطمینان بخشی است،خدمت اطمینان بخش ،خدمتی است که طی آن حسابرس نظر خود را درباره حاصل ارزیابی یا اندازه گیری یک موضوع بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده ،برای افزایش اطمینان استفاده کنندگان مورد نظر ،اظهار نظر میکند. استانداردهای حسابرسی که ابزار حسابرسی صورت های مالی است،شامل اصول بنیادی و روشهای اساسی حسابرسی همراه با دیگر رهنمودهای لازم برای بگارگیری آن در حسابرسی می باشد.

درواقع هرگاه از حسابرسی بدون قیدوشرط اضافی یادشود،منظور همان( حسابرسی صورتهای مالی )یابه اختصار( حسابرسی مالی )است.هدف اصلی این حسابرسی اعتباردهی به صورتهای مالی است.
منظور از اعتبار دهی ، اظهار عقیده یا قضاوت یا قضاوت شخص یا اشخاص مستقل و ذیصلاح نسبت به مطابقت تمامی جنبه های با اهمیت ادعاهای منعکس در صورت های مالی با معیارهای تعیین شده، یعنی اصول حسابداری است.البته چنین اظهار نظر یا قضاوتی باید مبتنی بر شواهد معتبر و کافی باشد.ما با اعتبار و تجربه خود مانع ضررو زیان مالی شما میشویم.

هدف حسابرسی، صورتهای مالیاتی است که حسابرس بتواند درباره این که آیا صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت ،طبق استاندارهای حسابداری ،تهیه شده است یا خیر ،اظهار نظر کند.خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، اطمینان استفاده کنندگان نسبت به اطلاعات بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد.جهان امروز از مقررات پیچیده و حجیم و نیز انتظارات ذینفعان از بنگاه اقتصادی، احاطه شده است.

اعتقاد داریم که با ارائه خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، شایستگی لازم ،برای کمک به کسب و کار شما را دارا هستیم.تخصص ما رفع دغدغه ها و کنترل دفاتر و حسابهای شما بر اساس استانداردها می باشد.اگر فعالیت مستقل داریدو یا اگر پیمانکار و مشاور هستید موسسه حسابرسی محاسبان میتواند با ارائه خدمات کمک شایسته ای به شما ارائه نماید.

پس دیگر نگران اظهارنامه نباشید ،ما در حداقل زمان ممکن امور شرکت شمارا سامان خواهیم داد و با ثبت و تحلیل های درست ،هزینه ها را براحتی کنترل نموده و موثرترین روش مدیریت منابع مالی را به شما توصیه می کنیم.درهرشرایط و موقعیتی که قرار دارید موسسه حسابرسی وحسابداری محاسبان با همراهی شما ،موفقیت و پیشرفت را برایتان به ارمغان می آورد.با اطمینان به ما آینده خود را ایمن سازید.

منبع : موسسه حسابرسی محاسبان

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : موسسه حسابرسی , حسابرسی صورتهای مالی , استانداردهای حسابداری , اظهارنامه , مشاوره رایگان مالی و مالیاتیچ ,
تاريخ : چهارشنبه 8 آذر 1396 | 11:50 | نویسنده : احمدی |