وبلاگ رسمی سئوشو - صفحه 15

-

تعریف حسابرسی داخلی:

یک واحد اقتصادی در حال اجرا ،نیاز فوری به حسابرسی داخلی دارد که میتواند ارزیابی مستقلی از واحد اقتصادی به عمل آورد.
این مسأله هم در مراحل خوب و هم در مراحل بد مورد نیاز است.در مراحل خوب این ارزیابی اطمینان میدهد که حرکت واحد اقتصادی در مسیر درست است و جای نگرانی نیست و در مرحله و شرایط بد این مسئله مطالعه منطقی از مشکلات و راه حل ها ارائه میدهد .درواقع حسابرس داخلی یک سازمان اطمینان دهی مستقل است و با فعالیت های مشاوره مالی و مالیاتی که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود کارایی سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمان طراحی شده است ،ادامه راه میدهد.
حسابرسی داخلی یک واحد اقتصادی کمک میکند تا سازمان با استفاده از رویکردهای سیستماتیک و منظم برای ارزیابی و بهبود اثر بخشی منابع ،اهدافش برسد.
حسابرسی داخلی از طریق ایجاد بینش ها و پیشنهادها بر مبنای تجزیه و تحلیل و برآوردها و فرایندکسب و کار مانند یک پزشک برای سازمان عمل میکند.
با تعهدمسئولیت و صداقت درکار،حسابرسی داخلی برای هیأت مدیره به عنوان مشاور مستقل ایجاد ارزش میکند.
حسابرسی داخلی اغلب درگیر ارزیابی این است که آیا اهداف واحد اقتصادی مطابق با خط مشی ها و رویه های واحد اقتصادی است. بااین حال حسابرسان داخلی مسئول اجرای فعالیت های سازمانی نیستند.

فرایند اجرای حسابرس داخلی :

شناخت واضح از هدف واحد اقتصادی برای حسابرس داخلی ،ارزیابی هدف واحد اقتصادی با اهداف مشخص شده واحد اقتصادی از طریق استفاده از تجربیات شرکت،اهداف تکمیلی حسابرسی داخلی واحد اقتصادی ،بحث پیرامون مناطق کلیدی و ریسک های منطقه و کامل کردن طرح ریزی و ماتریس اولیه ،کارمندان حسابرسی به عنوان اولویت اصلی ماتریس ،کامل کردن تقویم کار حسابرسی برای تاریخ شروع،گزارش های میان دوره ها و گزارش های نهایی،شروع حسابرسی و بحث های پرسشی هفتگی بامدیرهر بخش،پرس و جو های خاص از افرادی که بعد از مدیرشرکت بیشترین قدرت را دارا هستند ،حل پرسش ها و تهیه گزارش های میان دوره ای اعم از گزارش های ماهانه یا هر سه ماه یکبار،ملاقات ها ی با مدیران بخش ها ،پیرامون گزارش های میان دوره ای، تثبیت گزارش های میان دوره ای ،انتشار نتایج به هیأت مدیره و گفت و گو با آنها ،بحث های هیأت مدیره ،انتشار گزارش نهایی به هر یک از اعضا،سهامداران و مدیران

شرکت حسابرسی و حسابداری محاسبان با همراهی شما و با ارائه خدماتی از قبیل : مشاوره مالی و مالیاتی رایگان ، تهیه و تنظیم اظهارنامه ، حسابرسی رتبه بندی شرکتها ، حسابرسی اخذ وام بانکی ، اصلاح و تعدیل حساب ها ،تهیه گزارش حسابرسی ، تنظیم قرارداد حسابرسی ، تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام ، حسابرسی داخلی ، تهیه تراز آزمایشی و ... شما عزیزان را راهنمایی مینماید.

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : موسسه حسابرسی , شرکت حسابرسی , مالیات , حسابداری , مشاوره مالی رایگان ,
تاريخ : دوشنبه 20 آذر 1396 | 9:19 | نویسنده : احمدی |

تعریف حسابرسی رعایت

مقصود از حسابرسی رعایت ،تعیین میزان رعایت احکام ،سیاست ها،پیمان ها ،قوانین و مقررات دولتی و کنترل های داخلی توسط شرکت های مورد رسیدگی است.برای مثال شرکتها میتوانند تعیین میزان احکام و سیاست های داخلی توسط بخش های مختلف سازمان را از حسابرسان خود درخواست نمایند.
مثال دیگر :حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص یا شرکت ها توسط ممیزان وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تعیین میزان رعایت قانون مالیات ها است.


تعریف حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی یکی از انواع خدمات مشاوره مدیریت است که روز به روز اهمیت بیشتری میابد.

حسابرسی عملیاتی عبارت است از بررسی بسامان فعالیت های سازمان یا بخش معینی از آن در ارتباط با اهداف تعیین شده .هدف اصلی حسابرسی عملیاتی ،ارزیابی رعایت(صرفه اقتصادی)هنگام تهیه منابع و ارزیابی (کارایی)عملیات هنگام استفاده از منابع و (اثر بخشی) عملیات برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده ،تشخیص فرصت های بهبود عملیات و ارائه پیشنهاد های اصلاحی به مدیران سازمان است.
ارزیابی صرفه اقتصادی ،کارایی و اثر بخشی سیستم حسابداری کامپیوتری یک شرکت و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ،نمونه ای از حسابرسی عملیاتی است.حسابرسی عملیاتی یکی از انواع خدمات مشاوره مدیریت است که روز به روز اهمیت بیشتری میابد.

در این نوع از حسابرسی ،معیار مورد استفاده برای ارزیابی ادعاهای مدیریت با معیار مورد نظر در حسابرسی صورت های مالی متفاوت است.به همین دلیل در مقایسه با حسابرسی صورت های مالی و حسابرسی رعایت ،حسابرسی عملیاتی با مسائل و چالش های دیگری نیز مواجه است،زیرا در این زمینه حسابرسان باید به شناسایی یا تعریف اهداف و معیارهای قابل اندازه گیری بپردازندتا بتوانند به کمک آن اثربخشی و کارایی عملیات را ارزیابی کنند.
در واقع حسابرسی عملیاتی نوعی نگرش است که علت نارسایی ها ،ضعف ها ،نقایص و عوامل دیگر را در افراد نمیجوید بلکه علت ها را در نظام های کنترلی جستجو میکندو در صدد رفع آن برمی آید.حسابرسی عملیاتی یکی از انواع خدمات مشاوره مدیریت است که روز به روز اهمیت بیشتری میابد.

منبع : موسسه حسابرسی محاسبان

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : موسسه حسابرسی , حسابرسی رعایت , حسابرسی عملیاتی , مشاوره مالی و مالیاتی , خدمات مالی , خدمات مالیاتی ما , تراز آزمایشی ,
تاريخ : چهارشنبه 8 آذر 1396 | 12:14 | نویسنده : احمدی |

تعریف حسابرسی صورتهای مالی

حسابرسی صورتهای مالی یکی از انواع خدمات اطمینان بخشی است،خدمت اطمینان بخش ،خدمتی است که طی آن حسابرس نظر خود را درباره حاصل ارزیابی یا اندازه گیری یک موضوع بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده ،برای افزایش اطمینان استفاده کنندگان مورد نظر ،اظهار نظر میکند. استانداردهای حسابرسی که ابزار حسابرسی صورت های مالی است،شامل اصول بنیادی و روشهای اساسی حسابرسی همراه با دیگر رهنمودهای لازم برای بگارگیری آن در حسابرسی می باشد.

درواقع هرگاه از حسابرسی بدون قیدوشرط اضافی یادشود،منظور همان( حسابرسی صورتهای مالی )یابه اختصار( حسابرسی مالی )است.هدف اصلی این حسابرسی اعتباردهی به صورتهای مالی است.
منظور از اعتبار دهی ، اظهار عقیده یا قضاوت یا قضاوت شخص یا اشخاص مستقل و ذیصلاح نسبت به مطابقت تمامی جنبه های با اهمیت ادعاهای منعکس در صورت های مالی با معیارهای تعیین شده، یعنی اصول حسابداری است.البته چنین اظهار نظر یا قضاوتی باید مبتنی بر شواهد معتبر و کافی باشد.ما با اعتبار و تجربه خود مانع ضررو زیان مالی شما میشویم.

هدف حسابرسی، صورتهای مالیاتی است که حسابرس بتواند درباره این که آیا صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت ،طبق استاندارهای حسابداری ،تهیه شده است یا خیر ،اظهار نظر کند.خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، اطمینان استفاده کنندگان نسبت به اطلاعات بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد.جهان امروز از مقررات پیچیده و حجیم و نیز انتظارات ذینفعان از بنگاه اقتصادی، احاطه شده است.

اعتقاد داریم که با ارائه خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، شایستگی لازم ،برای کمک به کسب و کار شما را دارا هستیم.تخصص ما رفع دغدغه ها و کنترل دفاتر و حسابهای شما بر اساس استانداردها می باشد.اگر فعالیت مستقل داریدو یا اگر پیمانکار و مشاور هستید موسسه حسابرسی محاسبان میتواند با ارائه خدمات کمک شایسته ای به شما ارائه نماید.

پس دیگر نگران اظهارنامه نباشید ،ما در حداقل زمان ممکن امور شرکت شمارا سامان خواهیم داد و با ثبت و تحلیل های درست ،هزینه ها را براحتی کنترل نموده و موثرترین روش مدیریت منابع مالی را به شما توصیه می کنیم.درهرشرایط و موقعیتی که قرار دارید موسسه حسابرسی وحسابداری محاسبان با همراهی شما ،موفقیت و پیشرفت را برایتان به ارمغان می آورد.با اطمینان به ما آینده خود را ایمن سازید.

منبع : موسسه حسابرسی محاسبان

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : موسسه حسابرسی , حسابرسی صورتهای مالی , استانداردهای حسابداری , اظهارنامه , مشاوره رایگان مالی و مالیاتیچ ,
تاريخ : چهارشنبه 8 آذر 1396 | 11:50 | نویسنده : احمدی |